Blogs

ethiek en integriteit

Het raadsel van het niet willen weten

Door te leren van de vele incidenten die klein zijn begonnen en uiteindelijk hebben geleid tot zware reputatieschade, of zelfs faillissement, en door gebruik te maken van de ontwikkelingen in de techniek, bestaan er thans meldingssystemen – speak up platforms, meldprocedures, klokkenluidersregelingen, you name it – waardoor een CEO geïnformeerd kan worden over bijna alle […]

Integriteit is voor mannen met ballen

Voor daadwerkelijk integer optreden is moed nodig. Moed waar veel mannen niet over beschikken. Vrouwen pakken integriteit meestal wel aan, maar die doen het meer op basis van principes.

Jaap ten Wolde

De wording van dit boek – Vanuit het perspectief van Jaap

Een kennis van mij, die mij redelijk goed kent en die in het verleden heeft samengewerkt met Hans Strikwerda, reageerde vol ongeloof op mijn mededeling dat ik met Hans bezig was een boek te schrijven. ‘Nee dat bestaat niet. Dat gaat niet goed. Jullie zijn zeker net begonnen.’ Vervolgens beschreef hij de kwaliteiten en bijzonderheden […]