Blogs

ethiek en integriteit

Het raadsel van het niet willen weten

Door te leren van de vele incidenten die klein zijn begonnen en uiteindelijk hebben geleid tot zware reputatieschade, of zelfs faillissement, en door gebruik te maken van de ontwikkelingen in de techniek, bestaan er thans meldingssystemen – speak up platforms, meldprocedures, klokkenluidersregelingen, you name it – waardoor een CEO geïnformeerd kan worden over bijna alle […]